torsdag 14 maj 2009

Artikel från svt.se

Bra diabetesvård i Småland

___________________________
Publicerad 11 maj 2009 - 18:59
Uppdaterad 11 maj 2009 - 19:01

____________________________

Kronoberg, Jönköping och Värmland är exempel på landsting där diabetesvården är bra, enligt Nationella diabetesregistrets årsrapport.

Det är inte något landsting som är bäst eller sämst på alla delar av diabetesvården, uppger Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare för det Nationella diabetesregistret och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
-Men Östergötland är väldigt bra och har varit det länge. De har ett systematiskt kvalitetsarbete, säger hon.

Sämre ställt är läget i Norrbotten, Blekinge, Västernorrland och Jämtland.

En förklaring till de regionala skillnaderna är enligt Gudbjörnsdottir att man på vissa håll i landet har satsat på förbättrings- och kvalitetsarbete.
-Ett väl fungerande team är också viktigt. Om det haltar kan det ha effekt på kvaliteten, säger hon.

Beroende på var patienten bor kan det exempelvis variera när behandling inleds för typ 2 diabetes.
-Det kan också variera hur ofta man får behandling med insulinpump.
På sjukhussidan hamnar Gävleborg etta, följt av Västernorrland.

Motpolerna är Uppsala och Dalarna.
Dock är det enligt Gudbjörnsdottir glädjande att fler diabetessjuka nu registreras jämfört med tidigare. Nu finns mer än hälften av alla diabetiker med i registret.
-Då kan vi se om vården är jämlik, så att vi kan identifiera eventuella brister eller om det finns områden som behöver mer resurser. Så att vi kan jämföra rättvisefrågor, helt enkelt.

Under måndagen och tisdagen samlas omkring 1 000 personer i Uppsala för Diabetesforum, där bland annat de nya riktlinjerna för diabetesvården tas upp. Enligt riktlinjerna ska pengarna, flera hundra miljoner kronor årligen, satsas på bland annat bra fotvård i stället för onödigt dyra läkemedel.

-Det är fokus på riktlinjerna och rapporten ger en nulägesbeskrivning. Man kan se att det finns en stor förbättringspotential för framför allt blodsockersänkande behandling,
säger Soffia Gudbjörnsdottir.
http://svt.se/2.33731/1.1553476/bra_diabetesvard_i_smaland
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar