måndag 15 juni 2009

Stort statligt forskningsanslag till LUDC

Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC) får i samarbete med Uppsala universitet i ett stort vetenskapligt anslag i regeringens så kallade ”strategiska satsningar”. De är den enskilt största utlysningen av forskningsmedel någonsin i Sverige.

LUDC och Uppsala universitet har gemensamt sökt pengarna i samarbetsprojektet EXODIAB (Excellence Of Diabetes Research in Sweden).
Från 2012 är anslaget på 28 miljoner kronor per år och efter en godkänd utvärdering om fem år beviljas pengarna som långsiktiga årliga basanslag. Fram till 2012 kommer anslaget att successivt att trappas upp.


Leif Groop. Kampen mot diabetessjukdomarna
- Jag är säker på att vårt samarbete och detta stora forskningsanslag kommer att flytta fram positionerna i kampen mot diabetessjukdomarna, säger Leif Groop koordinator för LUDC och EXODIAB.Också Stockholm och Umeå
Den andra forskarmiljön med fokus på diabetes och som får lika stort anslag är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Umeå universitet.
Det innebär att diabetesforskningen från 2012 tillförs 56 miljoner kronor enbart från de strategiska satsningarna.

Världsledande forskarmiljöer
- Syftet är att bygga upp världsledande forskarmiljöer inom respektive område, sa Arne Johansson, samordningsansvarig på Vetenskapsrådet, när han idag presenterade rekommendationerna.
Till sin hjälp har rådet haft 20 internationella expertpaneler som bedömt totalt 112 ansökningar.
Rådets förslag är rekommendationer till regeringen som fattar beslut i höst.
- Det skulle förvåna mig mycket om regeringen inte följer våra rekommendationer, sa Arne Johansson.

Lund vassast i konkurrensen
Lunds universitet klarar sig bäst av alla universitet och förslås få totalt 715 miljoner under en femårsperiod.
Närliggande områden där LUDC forskare också är aktiva och som Vetenskapsrådet också rekommenderar är stamcellsforskning som från 2012 får 29 miljoner per år och epidemiologisk forskning som från 2012 kommer att få tio miljoner per år och.
Också de projekten sker i samarbete med Uppsala universitet.

Både bredd- och spetskompetens
Fördelningen inom EXODIAB är 70 procent till LUDC och 30 procent till Uppsala.
I EXODIAB ingår flera forskargrupper med olika spetskompetenser som kommer att organisera sig i sju olika progrram.

Målen för dessa är bland annat att:

Identifiera de molekylära mekanismer som leder till typ 1 och typ 2 diabetes och utvärdera om de kan fungera som måltavlor för nya typer av läkemedelsbehandlingar.
Designa en panel av biologiska och genetiska markörer som kan förutsäga risken för vem som löper hög risk att drabbas av diabeteskomplikationer som hjärt- kärsjukdomar samt skador på ögon och njurar.
Fortsätta utvecklingsarbetet med diabetesvaccinet GAD för att förebygga typ 1 diabetes bland barn som löper hög risk att insjukna.
Utveckla nya matvaror som förebygger övervikt och typ 2 diabetes i ett tätt samarbete med Antidiabetic Food Centre.
Förbättra metoder som skyddar och ökar överlevnaden för transplanterade insulinproducerande celler.
Ta fram behandlingar och vacciner som skyddar mot diabeteskomplikationer.
Många och svåra komplikationer
Diabetes påverkar de flesta av kroppens organ. Nuvarande behandlingar kan inte förhindra att sjukdomen förvärras och leder till komplikationer i form av syn- och nervstörningar, ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och amputation samt en kraftigt försämrad livskvalitet.

Djupare kunskaper en förutsättning
- Dagens behandlingar korrigerar inte de molekylära reaktioner som är störda hos den som har diabetes och en förutsättning för effektivare behandlingar är att är att vi känner till de grundläggande orsakerna bakom sjukdomarna, säger Leif Groop.

Text: Tord Ajanki
Bild: Kennet Rouna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar