söndag 1 november 2009

Grönsaker skyddar fostret mot typ 1 diabetes

2009-10-21 11:44

Om den blivande mamman äter grönsaker varje dag under graviditeten har barnet vid fyra års ålder en halverad risk för diabetes eller för antikroppar mot de insulinbildande cellerna.

Forskare från Göteborg och Linköping upptäckte sambandet när de analyserade gravida kvinnors matvanor i den stora undersökningen ABIS (Alla Barn I sydöstra Sverige).
– Det är första studien som visar ett samband mellan ett grönsaksintag under graviditeten och risken att barnet senare utvecklar diabetes, säger Hilde Brekke, en av forskarna bakom studien, till Göteborgsposten.
De blivande mammorna besvarade ett 30-tal frågor om kostvanor, bland annat hur ofta de åt grönsaker.
När diabetesrisken jämfördes bland fyraåriga barn vars mammor hade ätit grönsaker varje dag med de som sällan hade ätit grönsaker var det dubbelt så många som antingen hade typ 1 diabetes eller antikroppar mot de insulinproducerande cellerna, vilka signalerar en ökad risk för diabetes.
– Grönsaksintaget kan vara en livsstilsmarkör, peka på ett mer hälsosamt beteende, säger Hilde Brekke och efterlyser fler undersökningar som undersöker sambandet.
Någon förklaring till varför grönsaker under graviditet skyddar barnet mot typ 1 diabetes har forskarna ännu inte.

Källa: Göteborgsposten
Undersökningen är publicerad i tidskriften Pediatric Diabetes

http://diabetesportalen.se/notis/groensaker-skyddar-fostret-mot-typ-1-diabetes/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar